Súťaž bola k 31. marcu ukončená. Teraz sčítame hlasy a vyberáme víťaza hlavných cien – výherca zverejníme do 15. apríla. Ďakujeme všetkým za účasť a krásne recepty!